معرفی مدیریت حسابرسی
معرفی مدیریت حسابرسی شهرداری اردبیل
حسابرسی داخلی در شهرداری اردبیل ، با هدف کمک به شفاف سازی اطلاعات مالی و عملکردی بعنوان مبنایی برای تصمیم گیری و نیز حصول اطمینان مدیریت عالی شهرداری (شهردارمحترم اردبیل) از حسن اجرای قوانین و مقررات و رعایت صرفه و صلاح شهرداری در مراودات ؛ بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب شهرداری تشکیل شده است. مجموعه مدیریت حسابرسی داخلی شهرداری اردبیل در روند حرکت تکاملی خود طی چند مرحله همراه با افزایش انتظارات و نیز واگذاری وظایف مرتبط با هماهنگی ، راهبری و نظارت درعملکرد ستاد ، مناطق و سازمانهای تابعه و سایر سرمایه گذاریهای شهرداری به ازاول بهمن ماه سال 1396 شروع به فعالیت نموده است. 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
منبع مدیریت حسابرسی
تعداد بازدید : ۱۵۳