تماس با ما
آدرس: اردبیل ، خیابان 30 تیر ، عمارت شهرداری اردبیل ، طبقه دوم
کدپستی:       5613643344
تلفن:        33250750(045)
دورنگار:    33230285(045)
تلفن گویا : 137
پست الکترونیکی : info@ardabilcity.ir
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵
منبع مدیریت حسابرسی
تعداد بازدید : ۱۲۰